GİRİŞ

De ki : “ Rabbim, sadece iğrençlikleri ; Onun açık ve gizli olanını, günahları, haksız yere baş kaldırmayı, haklarında hiç bir delil indirmediği şeyleri, Allah’a ortak koşmanızı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi haram etmiştir. “ ( Araf 33. )

Rabbim ! Açık ve gizli iğrençliklerin, haklarında hiç bir delil indirmediğin şeylerin, Sana ortak koşmanın, hakkında bilmediğim şeyleri söylemenin insanları yanlış yönlendirmenin azabından Sana sığınırım.

REENKARNASYON VAR MI YOK MU ?

Bugün  yapılan  araştırmalara  göre  dünyada  neredeyse  her  yedi  kişiden  biri,  Amerika'da  her  dört  kişiden  biri,  Hindistan  ve  Srilanka'da  yaşayanların  büyük  bir çoğunluğu,   “ Ruh  Göçü “ denilen  Reenkarnasyon  ve  Tenasüh  inancına  sahiptir. Budistlerden  oluşan  1  milyar  250  milyon  kişi  başka  bir  insanın  ruhu  ile  dünyaya  geri  döndüğünü  düşünmektedir.  Bu  düşünce  ve  etkileşimlerin  sonucunda  da  kitaplar  oluşturulmakta,  belgeseller  yayınlanmakta,  filmlere  konu  yapılmakta,  Salvador  Dali,  Jack  Landon,  Benjamin  Franklin,  Alman  Filozofu  Nietsche  gibi  hatta  dünyaca  ünlü  olmuş  bazı  isimler  dahi  enkarne  olduklarını  iddia  etmektedirler. Ülkemizde  de  özellikle  Hatay,  Adana  ve  Mersin  yörelerinde  yaşayan  yaklaşık 1 milyona  yakın  Nusayri  inancındaki  insanımızda  reenkarnasyon  inancı  yaygın  olarak  görülmekte,  en  çok  vaka  da  bu  bölgedeki  insanlar  arasında  nakledilmektedir.  Taoizm,  Şamanizm, Grek,  Hinduizm,  Budizm,  Hristiyanlık,  Yahudi  Kabala  inancı, İslamiyette  Batıni  inancı  olmak  üzere  neredeyse  dünyanın  bütün  kültürlerinde  eski  çağlardan  beri  süre  gelen  bu  inanç,  artık  hem  Teoloji,  hem  Nöroloji  ve  Psikiyatr  bilim  dalları  alanını  da  meşgul  etmektedir.

Tanım  olarak  Tenasüh :  Bir  ruh  göçüdür.  Bedenden  bir  başka  bedene,  yahut  çeşitli  bedenlere  geçme  olayıdır. Anlam  olarak  ise “  Bir  şeyin  diğerini  takip  ederek  yok  etmesi,  bir  şeyi  elden  ele  dolaştırmak,  bir  şeyin  dolaşarak  diğerinin  yerini  alması “ ...."

PEYGAMBERİMİZİ KUR'AN İLE TANIYALIM

Müslüman  toplumlarında  insanların  İslamla  beraber  olabilmeleri,  İslamla  tanışabilmeleri  için  ilk  şart  olarak  "  Eşhedüenlailâhe  illallah  ve  eşhedüenne  Muhammeden  abduhu  ve  resuluhu "  dedirttirilir  ve  bu  ifadedeki  şahitlik  ile  denilenin  anlamı  da  hiç  bilinmeden  ve  sorgulanmadan,  sadece  lafta  kalacak  bir  şekilde  İslami  hayata  başlamış  olduğu  kabul  edilir. Halbuki  dile  getirilen  bu  şahitlik  ile  aslında  Tevhit  inancıyla  birlikte  önce  Muhammed'in  Allah'ın  bir  kulu,  bizim  gibi  bir  insan,  bir  beşer  olduğu,  daha  sonra  da  bir  Resul ( Elçi ) ( Peygamber )  olduğu  dile  getirilmiş  olunur.  Böylece  kul  olan,  insan  olan,  beşer  olan  bir  Peygambere  iman  edilmiş  olunduğu  belirtilmiş  olarak  dine  girilmiştir. Fakat  dine  girildikten  sonra  bu  söylem  ve  inanç  böyle  kalmamakta,  oluşturulan  sistem  gereği  ağızdan  çıkanların  ne  olduğu  da  hiç  sorgulanmadığı  için,  ilerleyen  zaman  içerisinde  Ulema,  Hoca,  Vaiz,  İmam,  Mürşit,  Veli  denilen  önderlerin  yönlendirmeleri,  anlattıkları  ve  telkinleri  sonucunda  bugün  görülmektedir  ki,  bu  Peygamberin  öyle  alelade  basit  bir   insan  olmadığı,  hatta  meleklerden  de  üstün,  insan  üstü  bir  varlık  olduğu,  Kâinatın  onun  yüzü  suyu  hürmetine  yaratıldığı  söylenmeye  başlanmakta,  yüceler  yücesi,  efendilerin  efendisi  denilen  ve  bizim  gibi  bir  beşer  olmayan  Peygamber  portresi  ortaya  konulmaktadır. Tıpkı  Mekke  müşriklerinin  yemek  yiyen,  sokaklarda  dolaşan,  alışveriş  yapan  bir  kişi  Peygamber  olabilir  mi ?  inancının  bir  benzeri  olarak,  bugün...."

EN ÇOK OKUNAN KONULAR

ÖLENİN EVİNDE TEBAREKE OKUMA GELENEĞİ

Ölüm,  Enbiya  Suresinin  34. ayetinde   “  Biz  senden  önce  de  hiç  bir  beşer  için  sonsuzluk  tanımadık.  35  :  Her  kimliği  olan  varlık  ölümü  tadıcıdır. " ​ denildiği  ...

09.05.2017      6887

KUR'ANDA SALAT NAMAZ MIDIR ?

Müslüman  toplumlarında  Camilerde  günde  beş  vakit  okunan  ezanlarda,  "  Hayya  lessalah  "  ifadesiyle  insanlar  salat’a  davet  edilirler.  Bütün  Müslümanlar  ve  de  kadınlar  bu  davette ...

21.11.2016      6564

KUR'ANA GÖRE MELEK İNANCI

Peygamberimizin  vefatından  sonra,  800  lü  yıllarda  ortaya  çıkmaya   başlayan  klasik  tefsircilerle, Yahudi  ve  Hristiyan  inançlarının  etkisinden  kurtulamayan  yazarların  oluşturduğu,  t ...

14.12.2016      5096

SELA NEDİR NİÇİN VERİLİR ?

Yüce  Kitabımız  Kur’anın  dini,  Dinimiz  İslam  “  La  ilâhe  illallah “  Allah’tan  başka  ilâh  diye  bir  şey  yoktur  demenin  bilinci,  şuuru  ile  yaşanması  ve  hiç  bir  ...

13.09.2017      4435